شکست های من در حوزه کاری: تقاطع اول

شکست های من در حوزه کاری: تقاطع اول
شکست های آدم بزرگترین دست‌آورد های یک آدمه. آدمی که میدونه چطور پیروز...